Výukové materiály

Český jazyk

Český jazyk pro 1. stupeň - online cvičení
Český jazyk pro 2. stupeň - online cvičení
Diktáty - online
http://www.diktaty.cz
https://www.pravopisne.cz
https://www.mojecestina.cz

Aplikace pro mobily (Android): Umíme česky, Nauč se pravopis, Vyjmenovaná slova, Česká gramatika

Matematika

Násobilka - souboj s časem
arcademics.com
Matematika pro 1. stupeň - online cvičení
Matematika pro 2. stupeň - online cvičení
Khanova škola - vysvětlování látky i pomocí kresby s českými titulky
Matematická soutěž KLOKAN - zadání z minulých let

Fyzika

Animace fyzikálních zákonů
Pokusy z fyzika                                                                                                                                                                                     
Fyzika - animace

 

Zeměpis

Slepé mapy
www.umimefakta.cz
www.testpark.cz

Přírodopis a přírodověda

www.vitejtenazemi.cz
www.hraozemi.cz
www.tondaobal.cz
www.evvoluce.cz
www.ucimesevenku.cz
www.svobodnahra.cz
www.jsns.cz
www.ekoskola.cz