Třídní schůzky

19. 9. 2019    Třídní schůzky pro rodiče a schůze SRPŠ

7. 11. 2019     Třídní schůzky pro rodiče k prvnímu čtvrtletí

16. 1. 2020     Konzultace o prospěchu a chování - pouze pro rodiče žáků 1. stupně

20. 1. 2020     Konzultace o prospěchu a chování - pouze pro rodiče žáků 2. stupně

8. 4. 2020       Třídní schůzky 

11. 6. 2020     Konzultace o prospěchu a chování