Výběrová řízení


Hledáme na zástup od 3/2020 učitele/učitelku Aj a 1.st.

Vyhlašujeme výběrové řízení na pozici asistent/ka pedagoga. Termín nástupu: leden 2020.

Výzva na vypracování cenové nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby spojené s organizací ozdravného pobytu 2020

Ředitelka základní školy Mgr. Radka Palátová vyhlašuje Výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: Ozdravný pobyt žáků 1. a 2. stupně Základní školy a mateřské školy Ostrava – Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace.
Pokud byste měli zájem zúčastnit se veřejné zakázky, klikněte na odkaz Ozdravný pobyt 2020, kde najdete Výzvu k podání nabídek, včetně zadávací dokumentace, přílohu č. 1 – Čestné prohlášení a přílohu č. 2 – Krycí list nabídky.

Výsledek výběrového řízení na pořádání ozdravného pobytu 2020

Veřejnou zakázku malého rozsahu na služby spojené s organizováním ozdravného pobytu žáků získala firma GATTOM - M.T. G. s.r.o.

Ozdravný pobyt 2020 

 

 Výzva na vypracování cenové nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby spojené s organizací ozdravného pobytu 2019

Ředitelka ZŠ V. Košaře 6, Ostrava - Dubina Mgr. Radka Palátová vyhlašuje Výzvu na vypracování cenové nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby spojené s organizováním Ozdravných pobytů žáků ZŠ V. Košaře 6, Ostrava – Dubina. Obě Výzvy naleznete v příloze (dolní část stránky). 

Výsledek výběrového řízení na pořádání ozdravného pobytu 2019

Veřejnou zakázku malého rozsahu na služby spojené s organizováním ozdravného pobytu žáků a LVK získala firma GATTOM - M.T. G. s.r.o..

 

Přílohy

Ozdravný pobyt žáků 2. stupeň 2019

Ozdravný pobyt žáků 1. stupeň 2019

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky