Třída 2.A

Školní rok 2020/2021 

 Informace ke třídním schůzkám 24. 9. 2020

Třídní schůzky tentokrát proběhnou v netradičním režimu. 
Třídní učitelé nejpozději do 21. 9. 2020 elektronicky rozešlou podrobné informace všem zákonným zástupcům žáků (plány akcí, které proběhnou nebo budou naopak zrušeny, nabídky mimoškolních zájmových aktivit, hodnocení výuky atd.).
Pokud budou mít zák. zástupci zájem o individuální osobní konzultaci, mohou se s třídními učiteli setkat venku v atriu školy, kde bude pro každou třídu zvlášť vyhrazen jeden altán. 

Časový harmonogram

15:30 - 16:00         1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A                                     
16:00 - 16:30         3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B
16:30 - 17:00         6.A, 6.B, 7.A, 7.B
17:00 - 17:30         8.A, 8.B, 9.A, 9.B

Vstup nejen do školy, ale i do venkovního atria pouze s rouškou nebo jiným zakrytím dýchacích cest. Desinfekční prostředky budou u vstupu do atria. 

 

Doporučený postup pro školy a zákonné zástupce při virovém onemocnění

Pokud vaše dítě trpí akutním virovým onemocněním, zde najdete návod, jak postupovat:
doporučený postup pro školy a zákonné zástupce při virovém onemocnění

 Naše třída v novém školním roce

Hodně jsme vyrostli, že? Zatím zde nejsme všichni, ale to brzy napravíme:)

trida1

trida2

trida3