Informace

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

S ohledem na bezpečnost dětí a organizaci činností ve ŠD a MŠ budou děti odcházet domů v určeném čase POUZE v doprovodu p. vychovatelky (k východu ze školy). Dodržujte proto stanovené časy pro vyzvedávání dětí, a to: ihned po obědě, 13.30, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00 a 16.30 hod. Rodiče VŽDY čekají před vchodem do školy na příchod p. vychovatelky!!! 

Mgr. Radka Palátová
ředitelka školy

Zápis dětí do školní družiny pro školní rok 2020/2021
Zápis bude probíhat v těchto dnech:

3 zapis28.8.2020 8.00 – 16.00hod
31.8.2020 8.00 – 16.00hod
  1.9.2020 6.00 – 16.30hod

Je nutné přijít zapsat i ty děti, které již školní družinu navštěvovaly.

V rámci ŠD nabízíme dětem tyto zájmové kroužky:
Pondělí - hra na flétnu, Logohrátky
Úterý - pohybové hry a rukodělný kroužek
Středa - keramika a dramatický kroužek

V novém školním roce 2020/2021 bude ve školní družině probíhat nový zájmový kroužek pro děti s názvem "Logohrátky" - kroužek bude zaměřen na podporu řečového vývoje. Zábavnou formou budeme rozvíjet slovní zásobu, fixovat písmena např. výtvarnou tvorbou. Budeme se také zabývat rytmickou hrou na perkusivní nástroje (bubny, chřestidla, hrou na tělo aj.), která podporuje rozvoj pravé a levé hemisféry, jemné a hrubé motoriky, komunikativní dovednosti, pozornost, soustředění aj. Kroužek bude probíhat v pondělí od 15:00 - 16:00 hod a povede jej  Bc. Jaroslava Zlá.

Informativní schůzka pro rodiče žáků 1. tříd se bude konat 1. 9. 2020 ve školní družině ihned po skončení schůzek ve třídách (přízemí ZŠ, 1. oddělení ŠD - R. Pleváková).

 

Rozdělení tříd pro školní rok 2020/2021: 

1. oddělení - Renáta Pleváková - 

2. oddělení - Jaroslava Zlá - 

3. oddělení - Dagmar Brachmanová - 

Provozní doba:

 06,00 - 07,45 ranní školní družina

11,40 – 15,00  běžný provoz

15,00 – 16,30  odpolední družina

15,00 – 16,30  kroužky ŠD 

 

Důležité dokumenty naleznete ZDE