Informace

Platby za školní družinu
Vážení rodiče, žádáme Vás o pozastavení všech bankovních plateb za školní družinu a to od dubna 2020 po dobu uzavření školy. Již došlé platby budou řešeny až po skončení mimořádného opatření.

Upozornění
Od 8. 3. do 21. 3. 2020 - ozdravný pobyt žáků 1. - 3. ročníku.
V této době nebudou v ŠD probíhat kroužky ani kluby. Z organizačních důvodů bude provoz školní sružiny pouze do 16. 00 hod. Děkujeme za pochopení.

PŘERUŠENÍ PROVOZU ŠD

V době jarních prázdnin, 10. - 14. 2. 2020, bude přerušen provoz školní družiny.

31.1.2020 - POLOLETNÍ PRÁZDNINY
provoz ŠD zajištěn pro přihlášené děti od 7.00 - 15.00hod

SPOLUPRÁCE S MATEŘSKOU ŠKOLKOU

Děti z naší školní družiny budou každý měsíc navštěvovat děti v mateřské školce, která je součástí ZŠ.Jako první do MŠ zavítají děti z kroužku flétničky. Dětem zahrají známé lidové písničky a klidně si společně i zazpívají.A na co se mohou děti z MŠ i ŠD těšit? na společné vyrábění, hraní, zpívání, čtení pohádek a děti z dramatického kroužku zahrají pohádku.

Provoz školní družiny během prázdnin

Vážení rodiče,
po dohodě se zřizovatelem Vám  nabízíme umístění Vašeho dítěte ve školní družině během těchto  školních prázdnin ( týká se to pololetních a velikonočních prázdnin). Školní družina bude  provozu od 7.00 – 15.00hodin při minimálním počtu 6 a více dětí. Pokud budete mít zájem o tuto službu, je nutné vyplnit písemnou přihlášku  a odevzdat vychovatelce nejpozději 10 dní před zahájením prázdnin. Poté budete písemně informováni,zda bude ŠD v provozu.Přihlášku je možné si vyzvednout u vychovatelek nebo stáhnout z webových stránek v sekci Školní družina. 

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

S ohledem na bezpečnost dětí a organizaci činností ve ŠD a MŠ budou děti odcházet domů v určeném čase POUZE v doprovodu p. vychovatelky (k východu ze školy). Dodržujte proto stanovené časy pro vyzvedávání dětí, a to: ihned po obědě, 13.30, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00 a 16.30 hod. Rodiče VŽDY čekají před vchodem do školy na příchod p. vychovatelky!!! 


Mgr. Radka Palátová
ředitelka školy

Rozdělení tříd pro školní rok 2019/2020: 

1. oddělení - Renáta Pleváková - 1. A, 2. A, 4. A, 4. B

2. oddělení - Jaroslava Zlá - 2. B, 3. A, 5. A

3. oddělení - Dagmar Brachmanová - 1. B, 3. B, 4. B

Provozní doba:

 06,00 - 07,45 ranní školní družina

11,40 – 15,00  běžný provoz

15,00 – 16,30  odpolední družina

15,00 – 16,30  kroužky ŠD 

 

Důležité dokumenty naleznete ZDE